Ostdansk.dk er opdelt i en åben del, der ikke kræver kodeord og en lukket del, der kræver login for at se indholdet og få adgang til ekstra funktioner under siden ”Min profil”.’

For mere information vilkår og betingelser for brug af den åbne del af hjemmesiden samt brug af nyhedsbreve og SMS henvises til Vilkår og betingelser for brug af ostdansk.dk.

Det er ikke tilladt at videregive indhold, som findes på den lukkede del af hjemmesiden – dvs. alle de sider på ostdansk.dk der kræver login.

Persondatapolitik:

Min profil

Her findes de af brugerens personlige og virksomhedsrelaterede data, som Østdansk Landboforening stiller til rådighed.

Som login kan du enten benytte et unikt login eller DLBR fælles login (dvs. samme login som du bruger på landmand.dk).

Alle tilmeldinger samt udvalgte kontaktdata kan ad denne vej redigeres direkte af dig som bruger. Denne del kræver, at du er logget ind på ostdansk.dk.

Til- og afmeldinger træder i kraft straks. Det betyder, at vores udsendelser til dig via e-mail og SMS ophører på det tidspunkt, hvor abonnementet frameldes. Dog gælder særlige betingelser i forbindelse med afmelding af betalte abonnementer, idet den resterende del af abonnementsperioden ikke krediteres.

Ansvar for ændringer i profil

Du har selv ansvaret for de meddelelser, rettelser og informationer, som du opretter, sender og redigerer via denne hjemmeside. Dette gælder også sandfærdigheden og nøjagtigheden af disse.

Hvis du retter i dine kontaktoplysninger medfører det, at vi implementerer dine rettelser i vores kunde- og faktureringssystem.

Videregivelse og brug af dine personlige oplysninger

Vi udveksler data mellem hjemmesiden og vores eget kunderegistreringssystem. Oplysninger og redigeringsmuligheder stilles til rådighed som en service for dig og bruges i forbindelse med ajourførsel af kontaktinformationer og markedsføring af Østdansk Landboforenings rådgivningsydelser og øvrige produkter.

Sikring af dine personlige oplysninger

Østdansk Landboforening tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger. Vi bruger udvalgte sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, brug eller visning. Vi gemmer f.eks. dine personlige oplysninger på servere og computere, som der kun er begrænset og styret adgang til.

Datasikkerhed

Østdansk Landboforening kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af services og tilbud på ostdansk.dk, herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser, indbrud i Østdansk Landboforenings systemer og lignende.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes via e-mail til: mail@ostdansk.dk