Vildt- og bivenlige tiltag

del

Du kan beholde arealstøtte, samtidig med at du udlægger dele af din mark til vildt- og bivenlige tiltag.

Hvis du udlægger dele af din mark til vildt- og bivenlige tiltag, MFO-bræmmer eller brak. Kan du stadig beholde din arealstøtte, som for eksempel grundbetaling eller tilskud til økologi.

På hjemmesiden markliv.dk kan du få overblik over de mange muligheder, du har for at være med til at forbedre forholdene for markens vilde dyr, fugle og insekter.

Selv små indsatser kan gøre en forskel

Ved at udtage de knap så indbringende hjørner eller kanter af dine omdriftsmarker og her placere for eksempel vildtstriber/naturstriber eller bestøverbrak, kan du skabe gode og vigtige levesteder for både vildtet, fuglene og insekterne.

Selv små tiltag kan gøre en stor forskel. Alle kan bidrage, uanset størrelsen på det areal, der udlægges som et vildt- eller bivenligt tiltag, MFO-bræmmer eller brak. Der findes ikke en facitliste.

Hvilke regler skal du være opmærksom på

Du kan få arealstøtte til omdriftsarealer med vildt- og bivenlige tiltag, så længe de overholder betingelserne til ’vildt- og bivenlige tiltag’, og at arealet overordnet set overholder støttebetingelserne til grundbetaling.

Hvis du vil etablere vildt- og bivenlige tiltag, skal du overholde visse betingelser:

  • Må på hver enkelt mark maksimalt udgøre 10 % af markens samlede areal.
  • Må maksimalt have en bredde på 10 meter. Hvis du kombinerer flere tiltag, må den samlede bredde ikke være mere end 10 meter.
  • Hvis flere tiltag ligger på samme mark, skal der være en afstand mellem disse på mindst 10 meter.
  • Du må ikke etablere vildt- og bivenlige tiltag på arealer med permanent græs, på MFO-bræmmer eller permanente afgrøder (herunder frugt- og bærafgrøder).
  • Du kan etablere vildt- og bivenlige tiltag på slåningsbrak, blomsterbrak og MFO-brak, så længe du ikke etablerer vildtstriber med majs i renbestand eller korn i renbestand.
  • Etableres hele marker med vildtafgrøder fx majs til modenhed, skal afgrøden etableres i 2019 og har ingen gødningskvote.

Samling af viden ét sted

Landbrugsstyrelsen støtter en alsidig arealanvendelse på landbrugsarealer og står bag den nye hjemmeside, som er blevet til i samarbejde med forskellige organisationer, som alle har bidraget med faglige indlæg. Blandt andet Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og SEGES.

På markliv.dk kan du få et overblik over gode erfaringer, finde gode råd og få inspiration til, hvordan du kommer i gang med at etablere forskellige typer af marktiltag til gavn for vilde dyr, fugle og insekter.