Vil du med på sporet?

del

Er du god til dialog? så er det her måske noget for dig..

Hvad er spor?

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden.

Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper. Ordet ”Landskab” skal således forstås i bred forstand.

Spor i Landskabet skal være med til at fremme dialogen mellem brugerne af sporet og jordejerne. De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet til denne samt skabe interesse og forståelse for de mange anvendelsesmuligheder landskabet rummer.

Er du interesseret? Så læs mere på https://spor.dk/

Spor i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem:

Kommunernes Landsforening

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Skovforening

Friluftsrådet

Landbrug & Fødevarer

Landdistrikternes Fællesråd

Naturstyrelsen

Danmarks Jægerforbund