Vil du give din mening til kende om EU-lovgivningen om handel med frø og andet planteformeringsmateriale (PRM-lovgivningen)?

del

I så fald er der nu to muligheder for at gøre det:

   1. Offentlig høring

EU-Kommissionen har lagt et spørgeskema om PRM-lovgivningen i offentlig høring. Hensigten er at samle synspunkter fra offentligheden og interessenterne til brug i det videre arbejde med at opdatere EU’s PRM-lovgivning, jf. baggrundsafsnittet herunder.

Hvis du vil dele dine synspunkter med EU-Kommissionen kan det ske via ”Have your say-portalen”:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Plant-and-forest-reproductive-material-revised-rules-/public-consultation_en.

Høringen er åben til og med den 27. marts 2022

     2. Indsamling af synspunkter om specifikke tekniske aspekter

EU-Kommissionen inviterer endvidere særligt interesserede til at bidrage med synspunkter om specifikke tekniske aspekter vedrørende den kommende PRM-lovgivning og dens mulige konsekvenser. Hvis du ønsker at deltage i denne vidensindsamling, skal du registrere dig her:

PRM legislation revision – Consultation registration.

Som registreret vil du modtage en personlig invitation til at deltage i vidensindsamlingen samt et unikt link til denne. Dette link kan du dele med andre, så f.eks. flere kolleger kan arbejde på en fælles besvarelse.

Læs mere på landbrugsstyrelsens hjemmeside her.