Vigtige datoer 2020

del

Overblik over vigtige datoer januar og februar for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

27. januar

Moms indberetning december 2019.

31. januar

Fristen for at opdater besætningsoplysninger i GHI, der skal bruges som basis for afgiften for dyrevelfærds- og antibiotika kontrol.

31. januar

Frist for at søge tilskud til mindre vådområder på jord i omdrift og i skove, tilskuddet til etablering under jagttegnsmidler.

1. februar

Der nå ske omlægning af fodergræs på alle jordtyper.

1. februar

Der må ske jordbearbejdning på sandjord. Det er nu tilladt at jord bearbejde på alle jordtyper forud for vårsåede afgrøder. Husk det er først tilladt på arealer med en hældning over 12 grader og høj erosionsrisiko før efter den 15. februar.

1. februar

Igen tilladet af udbringe husdyr gødning, biomasse, handelsgødning mf. Husk, der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv.

3. februar

Landbrugsstyrelsen åbner for Fællesskema 2020 i Tast selv-service, så det er mulig at indberette og ansøge om grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbruger, ø-støtte, slagtepræmie, målrette efterafgrøder osv. Ansøgningsfrist den 17. april 2020.

3. februar

Landbrugsstyrelsen åbner for Gødningskvote og efterafgrøde -skema 2020 i Tast selv-service, så er det mulig at indberette markplan, opgørelse af efterafgrøder og beregning af gødningskvote.

25. februar

Frist for moms januar 2020.

28. februar

Seneste frist for betaling af regninger udført under BoligJob-ordningen i 2019.