Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i februar, mats og april for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

15. februar

Slut på forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på over 12 grader og høj erosionsrisiko. Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som fx stubharvning er tilladt.

25. februar

Frist for indberetning af moms for januar 2019.

28. februar

Sidste frist for betaling af regninger ført under BoligJob-ordningen i 2018 (kalenderårsregnskaber).

1. marts

Både halvårsmoms (juli-december 2018) og kvartalsmoms (september-december 2018) skal være indberettet og indbetalt.

1. marts

Moms 2. halvår 2018
Moms 4. kvartal 2018

1. marts

Muligt at søge tilskud til etablering af minivådområder. Få hjælp til ansøgningen via en oplandskonsulent. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 30. april.

1. marts

Muligt at søge tilskud til målrettet kvælstofregulering i kystvandoplande med høj retention (2. runde). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning i Fællesskemaet senest 17. april.

15. marts

Forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid på landbrugsarealer beliggende i markblok. Forbuddet gælder frem til 31. juli.

25. marts

Sidste frist for indberetning af moms for februar 2019.

31. marts

First for indberetning af gødnings- og husdyrindberetning/Gødningsregnskab for planperioden 2017/2018.

31. marts

Frist for indberetning af sprøjtejournal for 2017/18.

17. april

Frist for indberetning i Tast selv-service af “Fællesskema” med ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte, målrettede efterafgrøder m.m.

17. april

Frist for indberetning i Tast selv-service åbner af skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder” med beregning af gødningskvote, opgørelse af efterafgrøder 2017/18 og indberetning af efterafgrøder 2018/19 (muligt at ændre frem til 10. september).

17. april

Frist for at meddele overdragelse af betalingsrettigheder, der skal udnyttes af modtager i 2019.

30. april

Frist for at søge tilskud til etablering af minivådområder. Få hjælp til ansøgningen via en oplandskonsulent.

30. april.

Frist for at søge om tilskud til efterårsplantning til “Plant for vildtet”. Planterne leveres i november. Ansøgning til vildtplantning forudsætter anmeldelse til kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder.

30. april.

Frist for at etablere blomsterblanding på MFO-bræmmer.

30. april.

Frist for at slå brakarealer og MFO-bræmmer med forårsslåning. Slåningsbrak skal slås mindst én gang i en af perioderne 1.–30. april (forårsslåning) eller 1. august til 15. september (sommerslåning).