Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i februar og marts, for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

 

1. marts

Ansøgningsperioden for 2. runde starter, med muligheden for at søge tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder i områder med kystvandopland med høj retention. Ansøgningsfrist den 20. april.

15. marts

Forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid på landbrugsarealer beliggende i markblok. Forbuddet gælder også for GLM-landskabselementer. Forbuddet gælder frem til 31. juli. Læs mere her.

31. marts

Frist for indberette gødnings- og husdyrindberetning, hvori gødningsregnskabet for 2016/2017 og opdatering af fødevarekædeoplysninger indgår.

31. marts

Frist for at indsende opgørelse af pesticidforbrug for 2016/2017.