Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i juni og juli for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

1. juli 

Frist for at søge tilskud til naturmæssigt værdifulde skovarealer, som skal beskytte og pleje levesteder og særlige arter knyttet til skov. Natura 2000 skovnaturtyper samt hasselmus og flagermus er højt prioriterede.

1. juli

Mulighed for at søge tilskud til etablering af nye læhegn og evt. supplement til eksisterende læhegn i det åbne land. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 1. oktober.

1. juli

Arealer med brak, MFO-brak og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, må nedvisnes. Jordbearbejdning samt såning må foretages fra 1. august. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder.

2. juli

Frist for at søge tilskud til privat urørt skov, der skal sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov.

2. juli

Mulighed for at søge tilskud til privat skovrejsning som miljøtiltag. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 30. august.

31. juli

Slut med forbud mod begrænset beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid.

31. juli.

Gødningsåret 2018/2019 slutter (Planperioden). Afgrøder, som gødskes i den forlængede planperiode (august og september) og høstes i efteråret, for eksempel græs, regnes dog med til planperioden 2018/2019.

31. juli

Frist for at tilmelde til register for Gødningsregnskab for planperioden 2018/19. Kun virksomheder, der ikke allerede er registreret, skal tilmeldes.