Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i april og maj for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

26. april

Frist for indberetning i Tast selv-service af “Fællesskema” med ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte, målrettede efterafgrøder m.m.

26. april

Frist for indberetning i Tast selv-service åbner af skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder” med beregning af gødningskvote, opgørelse af efterafgrøder 2017/18 og indberetning af efterafgrøder 2018/19 (muligt at ændre frem til 10. september).

26. april

Frist for at meddele overdragelse af betalingsrettigheder, der skal udnyttes af modtager i 2019.

30. april

Frist for at søge tilskud til etablering af minivådområder. Få hjælp til ansøgningen via en oplandskonsulent.

30. april.

Frist for at søge om tilskud til efterårsplantning til “Plant for vildtet”. Planterne leveres i november. Ansøgning til vildtplantning forudsætter anmeldelse til kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder.

30. april.

Frist for at etablere blomsterblanding på MFO-bræmmer.

30. april.

Frist for at slå brakarealer og MFO-bræmmer med forårsslåning. Slåningsbrak skal slås mindst én gang i en af perioderne 1.–30. april (forårsslåning) eller 1. august til 15. september (sommerslåning).

1. maj

Frem til den 1. september er der forbud mod slåning og afgræsning af brak og slåning af MFO-bræmmer. Undtagelse ved risiko for krydsbestøvning, ved selektiv bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter.

1. maj

Frem til den 20. juni er slåning af arealer med forpligtigelse til afgræsning og slæt forbudt, på arealer med pleje af græs- og naturarealer.

13. maj

Frist for visse ændringer af oplysninger og forsinket ansøgning i Fællesskemaet. Det kan dog altid lade sig gøre at justere nedad, forudsat der ikke er anmeldt kontrol.

15. maj

Til den 15. september skal arealer med omdriftsgræs være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.