Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i september og oktober for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

 

30. september

Frist for at udbringe flydende husdyrgødning til etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og grøngødning af gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer. På arealer med frøgræs på kontrakt må der udbringes frem til 14. oktober.

1. oktober

Islandsheste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor- og shetlandponyer må holdes ude i vinterperioden i mere end 12 timer i døgnet uden læskur, hvis de holdes på store arealer, hvor der er naturlige skjule-forhold (BEK 979).

1. oktober

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder er tilladt på JB 7-9.

1. oktober

Jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde er tilladt på JB 7-9. Nedvisning er tilladt efter 31. december.

14. oktober

Frist for at udbringe flydende affaldsprodukter eller flydende husdyrgødning til frøgræs med kontrakt.

30. oktober

Fast husdyrgødning må udbringes på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, frem til 15. november, når det nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord

30. oktober

Målrettede, pligtige og MFO efterafgrøder må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. Dog 1. marts for efterafgrøder i majs.

31. oktober

Frist for at søge tilskud til “Plant for vildtet” til forårsplantning.