Vigtige datoer

del

Overblik over vigtige datoer i november og december for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

 

30. november

Dyr (kreaturer og heste), der går ude i vinterperioden (1. december – 1. marts) og i perioder med vinterlignende vejrforhold, skal have adgang til læskur med ren og tør strøelse.

31. december

MFO-randzoner må destrueres.