Vigtige datoer 2019

del

Overblik over vigtige datoer december og januar for planteavl, økonomi og tilskudsordninger.

5. december.

Ansøgningsperioden for miljøteknologiordning 2019 for kvæg og gartneri lukker (åbnet d. 3. oktober).

27. december.

Frist for indberetning af moms november 2019.

1. januar.

Braklagte arealer der er taget ud af landbrugsmæssig produktion må frem til den 31. december 2020 ikke afgræsses, slættes, sprøjtes, gødskes eller anvendes til opbevaring (fx halm).

1. januar.

Kan blomsterbrak etableres med forårspløjning frem til den 30. april.

31. januar

Fristen for at opdater besætningsoplysninger i GHI, der skal bruges som basis for afgiften for dyrevelfærds- og antibiotikakontrol.

31. januar.

Frist for at søge tilskud til mindre vådområder på jord i omdrift og i skove, tilskudet til etablering under jagttegnsmidler.