Vigtige datoer november 2020

del

Overblik vigtige datoer for planteavl og tilskudsordninger

1. til 15. november

Ensilagesaft må udbringes på bar jord dvs. ubevoksede arealer, hvor der ikke er afgrøder den følgende vinter. Husk, der må ikke være risiko for afstrømning.

Det er nu tilladt at udbringe fast gødning m.v. på lerjord, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder. Fast gødning skal nedbringes inden 4 timer. På Økologiske bedrifter kan der udbringes fast gødning fra høst til 15. november.

1. november

Nu må fodergræs på JB 7-9 nedpløjes.

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder er nu tilladt på JB 5-6 og JB 10-11, på alle jordtyper efter kartoffeldyrkning, før dyrkning af lægge- og spisekartofler samt både efter og før dyrkning af gartneriafgrøder.

Brak må jordbearbejdes på ler og humusjord (JB 5-6 og JB 10-11). På sandjord (JB 1-4) må brak jordbearbejdes fra 1. januar. Nedvisning er tilladt efter 31. december.

2. november – 21. december

Ansøgning om tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud

15. november

Frist for at udbringe fast husdyrgødning m.v. på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, når det nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Frist for at høste majs for at græsudlægget kan tælle som MFO.

15. november – 1. februar

Forbud mod at udbringe ensilagesaft, fast gødning, fast affald, ensilagesaft og mineralsk gødning (kunstgødning)