Vigtige datoer december 2020 og januar 2021

del

Overblik over vigtige datoer for planteavl og tilskudsordninger

Fra 1. december

Udegående dyr i vinterperioden

Fra 1. december til 1. marts skal dyr (kreaturer og heste), der går ude i vinterperioden samt i perioder med vinterlignende vejrforhold, have adgang til læskur med ren og tør strøelse.

Grundbetaling – udbetaling af støtte

Fra 1. december begynder udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen. Udbetalingsperioden slutter 30. juni 2021.

Frist 21. december

Tilsagnsskema: Økologisk Arealtilskud – nye tilsagn

21. december. Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg (type 36/37). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service senest 21. december. Bemærk, at frist for ansøgning om autorisation og/eller omlægning til økologi for arealer, der søges tilsagn til, er 1. september.

Tilsagnsskema: Pleje af græs- og naturarealer – nye tilsagn

21. december. Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service senest 21. december.

Fra 1. januar

Braklagte arealer

Fra 1. januar til 31. december må landbrugsarealer i omdrift, der er taget ud af landbrugsmæssig produktion i hele kalenderåret, ikke:

  • Afgræsses
  • Slættes
  • Sprøjtes eller gødskes
  • Anvendes til landbrugsmæssig opbevaring af fx halmballer og ensilagestakke

Blomster- og bestøverbrak – etablering

Fra 1. januar til 30. april kan der etableres blomster- og bestøverbrak med jordbearbejdning.

Frist 31. januar

GHI – opdatere besætningsoplysninger

31. januar. Frist for at opdatere antal dyr i besætningerne, der skal bruges som basis for afgiften for dyrevelfærds- og antibiotikakontrol.

Fra 1. februar

Grundbetaling – jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde

Fra 1. februar må der jordbearbejdes og nedvisnes på sandjord (JB 1-4)