Vi vil gerne have din mening om biogas!

del

Til medlemmer og kunder i Østdansk Landboforening!
Vi undersøger holdningen til biogasanlæg på landbrugene (gårdanlæg), og vi håber derfor, at du vil bruge 5 minutter på at besvare spørgsmålene i linket nedenfor

Hvad mener du?

Spørgeskema

Alle besvarelser bliver behandlet som ét samlet datasæt, hvor den enkelte optræder anonymt. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med kandidatstuderede Nick Petersen fra Ålborg Universitet.

Østdansk Landboforening ser store muligheder i fortsat udvikling af biogas, fordi det er en brik i en sammenhængende dansk energipolitik og udvikling i genanvendelse af restprodukter. For landbruget er der værdi i form af bedre udnyttelse af næringsstoffer og fordeling af husdyrgødning. Samtidig reduceres udledning af drivhusgasser og lugtgener fra udbringning af husdyrgødning.

Med venlig hilsen

Torben Flinch, Direktør Østdansk Landboforening