Vi vil dialogen

del

Uddrag fra beretningen for generalforsamlingen den 1. juni 2021

I det forløbne år har vi haft møder med Vordingborg, Næstved Faxe og Stevns kommuner om BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder). Kommunerne er forskellige steder i processen. Men fakta er, at inden udgangen af 2022 bør alle vandværker og forsyningsselskaber have en aftale omkring beskyttelsesområderne på de enkelte boringer med lodsejerne. Alternativt styrer staten, hvordan aftalen skal udformes. Det gælder også den erstatning, der kan udmøntes.

Vi tror på dialogens vej med kommuner og vandværker. Vi erfarer også, at der allerede er lavet enkelte aftaler om, at vandværket lejer det beskyttelsesareal, der er rundt om boringen for en årrække. Det er en model, vi synes passer godt overens med vores ønske om at samarbejde og finde hensigtsmæssige løsninger.

Men vi opfordrer også kraftigt til, at man får hjælp til at lave disse lejeaftaler, så man sikrer, at man kan få jorden tilbage til dyrkning, hvis boringen eventuelt lukkes. Og at jorden ikke bliver til et § 3 område med de restriktioner, det kan medfører. Samtidig vil vi påvirke alt, hvad vi kan, så udpegningerne sker på et fagligt korrekt grundlag.

Så hvis du har en forsyningsboring til et vandværk, vil jeg opfordre til løbende at følge med på miljøportalen, for der kommer rettelser til områderne omkring boringerne.

Som forening har vi haft et begivenhedsrigt år

Østdansk Landboforening har igen i år et stabilt antal medlemmer og kunder. Vi har i dag et nyt planteavlskontor, der viser en kæmpe styrke i form af deres samarbejde og store vilje til at drive afdelingen på et højt fagligt niveau. På trods af forskellige restriktioner har de tiltrukket nye kunder, oprettet nye erfagrupper og diverse kurser. Det eneste der er neddroslet er forsøgsafdelingen. Men den kommer til at blive opprioriteret i den komne tid. Hos Ejendom og Jura blev det et anderledes år grundet coronasituationen, som skabte behov for nye måder at arbejde på. Afdelingen har haft travlt med sommerhuse, som kom i høj kurs, og det samme gjorde testamenter og fremtidsfuldmagter. Det er blevet løftet flot med omstillingsparathed og effektivitet.

Vores største afdeling, økonomikontoret, har ligeledes klaret sig rigtig godt igennem året trods hjemmearbejdspladser og få fysiske møder med kunderne. Opgaverne har alligevel været rigelige, og medarbejderne, har udvist en kæmpe fleksibilitet, der har gjort det muligt at betjene kunderne på en god måde. I marts ansatte vi en ny økonomichef, Kim Kuhlmann. Han afløser Søren Olsen, der har været chef for økonomiafdelingen i rigtig mange år. En stor tak til Søren Olsen – du har styret økonomikontoret rigtig godt hele vejen igennem.

En stor tak til alle medarbejderne i huset. På trods af de store udfordringer, der har været gennem hele året, har I virkelig vist vejen. I har betjent kunderne med stor kvalitet og loyalitet, lød det blandt andet fra bestyrelsesformand Ole Elbæk.

Læs formandens beretning generalforsamling 2021