Vi kan hjælpe med BBR-registrering

del

Der er allerede gang i opdateringen af BBR i store dele af Danmark

Af: Christine Søgård Bøhm, økonomikonsulent

SKAT opdaterer Bygnings- og Boligregistret (BBR) for landbrugsejendomme. Opdateringen sker, fordi oplysningerne i BBR om landbrugsbygninger i dag ikke er tilstrækkeligt detaljerede til at danne grundlag for en fremtidig ejendomsvurdering.

Ansvaret for, at oplysningerne i BBR er korrekte, påhviler ejeren. Men der er hjælp at hente hos økonomikonsulenterne hos Østdansk Landboforening, der har styr på papirarbejdet i forbindelse med opdateringen.

Der er allerede gang i opdateringen af BBR i store dele af Danmark, mens registreringen her på Sjælland først rigtigt går i gang i starten af 2018. Her vil økonomikonsulenterne hos Østdansk kontakte sine kunde og tilbyde at hjælpe med BBR-registreringen. Men vi kan allerede nu hjælpe de landmænd, der vil have opdateringen på plads her i efteråret.

Landmændene på Stevns er af kommunen blevet opfordret til at komme i gang med opdateringen nu, så kommunen bl.a. kan nå at godkende bygninger, der ikke tidligere er registreret i BBR.

Opdateringen af BBR er lovpligtig og skal være opdateret inden efteråret 2018. SKAT kontakter alle ejere af erhvervsejendomme, hvis ejerne ikke selv har indberettet opdateringen.

Kontakt din økonomikonsulent, hvis du ønsker hjælp til opdateringen nu.