Vi er begyndt at udbetale økologisk arealtilskud og tilskud til plejegræs

del

Landbrugsstyrelsen har udbetalt de første tilskud på økologisk arealtilskud og de gamle MVJ-ordninger. Behandlingen af sagerne på tilskud til pleje af græs- og naturarealer er også i gang, og de forventer, at de første udbetalinger sker i denne uge.

Læs hele nyheden her.