Vi accepterer analyser af jordprøver fra laboratorier, der bliver certificeret senest 31. juli 2021

del

Teksturanalyser af jordprøver fra et ikke-certificeret laboratorium vil blive accepteret ved kontrol af planperioderne 2019/2020 og 2020/2021, hvis laboratoriet opnår certificering senest 31. juli 2021.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen.

Det digitale jordbundskort anvendes til at beregne din kvælstofkvote. Du kan fravige det digitale jordbundskort ved selv at få udtaget og analyseret jordprøver. En betingelse er, at jordprøverne skal være analyseret på et laboratorium, der som minimum er certificeret i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder.

Det er ikke alle laboratorier, der udfører jordbundsanalyser, som opfylder denne betingelse i dag. Derfor giver Landbrugsstyrelsen mulighed for, at jordprøver analyseret ved laboratorier certificeret senest den 31. juli 2021 kan anvendes for planperioderne 2019/2020 og 2020/2021.

Læs hele nyheden fra Landbrugsstyrelsen her.