Vellykket Årsmøde i økonomi

del

Økonomikonsulent Zwanita Reinders glædede sig over at Årsmødet i økonomi, med cirka 50 deltagere, forløb over al forventning.

– Selvfølgelig savner man at se folk i øjnene, fornemme den gode stemning og skabe lidt pingpong med medlemmerne, men når det er sagt, gik mødet rigtig godt, lød det fra konsulenten, der styrede mødet.

Det gode bankmøde

Økonomichef Kim Kuhlmann havde sit første indlæg, hvor han blandt andet kom ind på den stigende digitalisering, generationsskifte i afdelingen men også det gode bankmøde.

– Alle privat- og erhvervskunder får stillet flere krav, og det sker fordi banker og pengeinstitutter bliver underlagt flere lovkrav. Der er også et øget krav til soliditet, og bankerne skal i dag skal kende deres kunder endnu bedre.

– Det gælder også landbrugskunderne. Landmanden skal kende sin økonomi og bedrift rigtig godt, og have grundig indsigt i alle forhold. Det gælder især det gode møde med banken, som groft kan deles op i tre dele. Forberedelse, selve mødet og efter mødet/afrunding.

– Inden mødet skal I bede om en konkret dagsorden i god tid. Helst 14 dage før. Gå den grundigt igennem og formuler en strategi og bestemt også en grøn strategi. Her kan vi selvfølgelig hjælpe og vejleder jer, så I er klædt godt på. På selve mødet skal I tage ordet fra begyndelsen. Den styring er vigtig. Fortæl om jeres mål klart og tydeligt. Begynd derefter en detaljeret samtale om, hvor I ser jer selv om fem år – igen også med jeres grønne strategi. Husk bankmanden er en sælger, og han eller hende vil gerne sælge produkter, men lav ikke bindende aftaler samme dag. Få tilbud med hjem. Husk efter mødet at få en kurs for strategien på skrift, og giv bankrådgiveren noget at arbejde og forpligtige sig til.

– Til sidst skal I bede om et referat på skrift. Her skal stå, hvad I har aftalt, dato for et nyt møde og hvor samarbejdsplanen bevæger sig hen. Referatet skal indeholde et årshjul, årsregnskab, dato for kontroller, og et budget.

– Er du i tvivl om, hvordan du vil forberede dig, så tag selvfølgelig fat i os. Lad os hjælpe dig med at få præsenteret og skærpet din strategi, lød det fra Kim Kuhlmann, der selv har en lang erfaring fra bankverdenen.

Har du spørgsmål til Årsmødet i økonomi er du velkommen til at kontakte os.