Velbesøgt generalforsamling

del

Genvalgt formand for Østdansk Landboforening kunne i sin beretning tirsdag fortælle om fremgang og gode resultater over hele linjen.

Den genvalgte formand for Østdansk Landboforening, Jørgen Petersen, kunne igen fortælle medlemmerne om flot fremgang på regnskabssiden og planteavlsrådgivningen – for andet år i træk.

Omkring 110 medlemmer lyttede opmærksomt med, da den genvalgte formand for Østdansk Landboforening i Rønnede præsenterede de gode resultater.

 

 

 

 

 

 

 

– Vi har udarbejdet regnskaber for 976 kunder, hvilket er det højeste antal nogensinde. Samtidig har vi også opnået en fremgang i planteavlsrådgivningen, hvor vi udarbejder 486 ansøgninger om arealstøtte. Vi har opnået et overskud på en halv million, hvilket vi er godt tilfredse med. Derfor har bestyrelsen besluttet at holde medlemskontingent og den generelle timepris uændret i det kommende år, sagde formanden og konkluderede:

– Vi er altså i stand til at fastholde antallet af medlemmer og samtidig øge antallet af kunder på trods af en strukturudvikling med generel tilbagegang på landsplan på omkring fire procent og stærk konkurrence fra naboforeningerne.
En kundeanalyse foretaget af foreningens fagskrift PlanteNyt bekræfter også, at medarbejderne leverer faglige produkter af høj kvalitet.
– I efteråret fik vi analysevirksomheden LeadAgency til at foretage en tilfredshedsundersøgelse af vores digitale nyhedsbrev. Resultatet bekræfter, at læserne er glade for PlanteNyt. Det varmer, når vi hører, vi arbejder rigtigt.

Baltic Pipe gavner Polen
Jørgen Petersen kom i sin beretning også ind på Baltic Pipe-projektet.
– Gasledningen fra de norske oliefelter til Polen skal desværre igennem vores område. Jeg synes ikke, at den skal gå over land. Gasrøret burde lægges ned ude i vandet. Det en halv gang dyrere, siger de, men det er ikke almenvellet i Danmark, projektet gavner. Som jeg ser det, bliver det i stedet de norske gasfelter og det polske folk, der får mest ud af anlægget. Nordmændene sælger gassen, så må de også betale for den og sørge for mindst gene for danskerne, sagde Jørgen Petersen.
Lokale lodsejere kan blive hårdt ramt, hvis ledningen en dag skal flyttes på deres marker, men den udgift skal lodsejerne ifølge formanden ikke selv stå med.
– I landboforeningen lægger vi op til, at skal ledningen flyttes, må Energinet selv betale. Dræn vil blive ødelagt. Gravedybderne er heller ikke dybe nok til fremtidige dræningsbehov. Gasrøret er på en meter, og så skal der være en sikkerhedszone over røret. Derfor skal gasrørene ned i mindst tre meters dybde. Desuden må den fremtidige meromkostning ved dræningen omkring gasrørene også påhvile ledningsejeren.