Velbesøgt generalforsamling

del

Mere end 100 hundrede deltog på årets generalforsamling i Østdansk Landboforening, hvor flere bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Til trods for et dårligt driftsresultat var formand Ole Elbæk sammen med bestyrelsen positivt indstillet på at vende udviklingen, og ikke mindst støtte medarbejderne gennem de kommende måneder.

Arbejdet med at finde en direktør er i fuld gang, og samtidig har bestyrelsen nedsat ad hoc-grupper, der skal sparre og støtte ledere og medarbejdere i de respektive afdelinger.

Regnskabet blev godkendt og Østdansk Landboforening fik to nye bestyrelsesmedlemmer. Samtidig sagde bestyrelsen tak for indsatsen til Thomas Neerup, der ikke genopstillede.

Bestyrelsen konstituerer sig mandag den 20. marts.