Vejledningsperioden vedr. orange faremærker forlænges

del

Frem til den 31. maj 2019 vil arbejdstilsynet ved kontrol alene vejlede om CLP-mærkning (orange faremærker) og ikke udstede påbud eller bødeforlæg.

Det er efter 1. juni 2017 ikke tilladt at sælge ikke-CLP-mærkede (orange faremærkning)plantebeskyttelsesmidler. Da denne regel blev indført, blev der vedtaget en 1 års overgangsperiode, hvor arbejdstilsynet ikke vil give påbud eller bødeforlæg. Denne vejledningsperiode er nu forlænget fremt til 31. maj 2019.

Miljøstyrelsen tillader ikke, at landmænd sætter nye etiketter på plantebeskyttelsesmidler, da dette vil blive opfattet som opbevaring af ulovlig emballage.

Sørg derfor for at få brugt op af de midler du evt. har stående med orange faremærkning på.