Ved Åstedsforretning: Hav din rådgiver med

del

Der er i øjeblikket mange åstedsforretninger / besigtigelser vedrørende ekspropriation forskellige steder på Sjælland og øerne. Tøv derfor ikke med at søge bistand.

Åstedsforretningen er der hvor rekvirenten og ekspropriationskommissionen kommer ud og kigger på forholdene i marken, og hvor man kan have lejlighed til eventuelt at rykke ved et par forhold i projektet. Hvad der kan ske på mødet afhænger lidt af om det er lukning af en jernbane, udvidelse af en jernbane, en cykelsti eller en gasledning der projekteres, eller noget helt andet.

Det er åstedsforretningen der ligger grundlaget for den senere ekspropriation, der typisk kommer cirka 1/2 år senere. Det er således ikke selve ekspropriationen, og der tales heller ikke erstatning ved besigtigelsen. Men kommissionen får lejlighed til at se og vurdere forholdende før indgrebet og dermed leve sig ind i konsekvenser og følger heraf.

Det kan være en fordel at have sin rådgiver med til besigtigelsen, men det er ikke altafgørende at rådgiver er med allerede der.

Der er i øvrigt altid et grundbeløb til rådgiverbistand, men oftest kan man få mere, hvis der er behov for yderligere bistand – og det vil der altid kunne argumenteres for, at der er behov for.

Tøv ikke med at søge bistand.

Ejendom & Jura – Østdansk Landboforening