Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit

del

Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne