Vær opmærksom på dette når betalingsrettighederne afskaffes i 2023

del

Har du forpagtet eller bortforpagtet jord, så vær opmærksom på ændringer i udbetaling af støtte fra 2023.

Som en del af den nye landbrugsaftale blev det den 4. oktober 2021 vedtaget, at afskaffe betalingsrettighederne. De betalingsrettigheder, du råder over efter ændringsfristen 17. maj 2022, vil automatisk ophøre pr. 31. december 2022.

Forpagtningsaftaler

Da vi endnu ikke kender de endelige betingelser for at søge støtte fra 2023 og frem, samt støttesatserne, giver dette nogle usikre forudsætninger for at forhandle forpagtningsaftaler. Vi anbefaler derfor, at det skrives ind i forpagtningsaftaler, at ved væsentlige ændringer i støttesatsen kan aftalen genforhandles. Har du en eksisterende aftale vil dette forbehold med stor sandsynlighed allerede være i din aftale, så husk at gøre brug af det, hvis det bliver nødvendigt når vi kender de nye støttebetingelser.

Pant

Hvis du har pant i betalingsrettigheder, eller har afgivet pant via rettighederne, skal du være opmærksom på, at Landbrugsstyrelsen fra 1. januar 2023 ikke længere registrerer pant i betalingsrettigheder.

Det betyder, at du som panthaver pr. 1. januar 2023 ikke længere har sikkerhed i tidligere pantsatte betalingsrettigheder, fordi det pantsatte aktiv ophører 31. december 2022.