Undgå ulykker med maskiner

del

Høsttiden er over os, og det er ulykkerne desværre også. Der gør vi opmærksom på ved nedenstående vejledning, skrevet af Arbejdstilsynet. Pas på hinanden og forsat god sommer og god arbejdslyst.

Ved planteavl sker en fjerdedel af de alvorlige ulykker, når landmænd og medhjælpere arbejder med maskiner.   Læs mere om sikkerhed på Arbejdstilsynets hjemmeside – klik her.

Maskinulykker ved planteavl sker ved
Hænder klemmes i bevægelige dele på maskiner – fx kartoffeloptager, silosnegl eller remskive. Skæreskader ved brug af håndbetjente maskiner – fx kædesav, vinkelsliber, rundsav

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder med maskiner

Til arbejdsgiveren

 • Sæt dig ind i brugsanvisningen og anvisninger for sikker betjening og tilkobling af maskiner
 • Sørg for forebyggende vedligeholdelse af maskinerne
 • Instruer dine ansatte om at fejl ikke må rettes før motoren effektivt er standset og at sikkerhedsforanstaltninger ikke må sættes ud af kraft
 • Aftal med dine medarbejdere hvordan maskinerne betjenes sikkert og følg op på at det ske

Til den ansatte

 • Sig til hvis du er i tvivl om hvordan en maskine skal betjenes eller tilkoblet
 • Sig til og sig fra hvis en maskine er defekt
 • Ret først fejl i en maskine når motoren er slukker og evt. efterløb er stoppet
 • Sæt aldrig sikkerhedsforanstaltninger ud af kraft
 • Placer aldrig hænder, fødder og krop sådan, at du bliver klemt hvis noget går galt
 • Brug det udleverede sikkerhedsfodtøj
 • Husk førstehjælp kan være livsvigtigt.

Sørg derfor

 • at mindst én på arbejdspladsen har et førstehjælpskursus.
 • at have førstehjælpsudstyr tilgængeligt.
 • at have en opdateret telefonliste på læge og pårørende.
 • Ring hellere 112 en gang for meget end en gang for lidt.

God høst og arbejdslyst!