Ukrudtsmidlet Cliophar er godkendt

del

Cliophar 600 SL er blevet godkendt til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer hvert 4. år og er en kopi af Matrigon

Nyt midler

Ukrudtsmidlet Cliophar 600 SL er blevet godkendt i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år. Midlet har samme aktivstof som Matrigon (Clopyralid) og anvendes til bekæmpelse af især kamiller.

Etikette tekst:

Et par af hovedpunkterne for godkendelsen er:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter
  • Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 55 (På det tidspunkt er hovedskuddets blomsteranlæg synlige men lukkede og uden synlige gule kronblade)
  • Må i sukkerroer, foderroer, rødbede og hovedkål ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 15, kun som rækkebehandling i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand
  • Max 1 behandling hvert 4. år
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder