Ukrudtsmidlet Atlantis OD godkendt til i engrapgræs til frø om efteråret

del

Atlantis er godkendt som mindre anvendelse til bekæmpelse af en-årig og alm. rapgræs i engrapgræs.

Nyt midler

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø til bekæmpelse af en-årig og alm. rapgræs om efteråret.

Etikette tekst:

Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug. Begrænsninger og afstandskrav fremgår af brugsanvisningen

Et par af hovedpunkterne for godkendelsen er:

  • Max dosering er 0,6 l/ha.
  • Det er tilladt at splitte behandlingen til 2 behandlinger om efteråret uanset den generelle begrænsning på en behandling pr. vækstsæson.
  • For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methy
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandløb, søer m.m.
  • Halmen og rester må ikke opfodres

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for det aktuelle middel. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.