Ukrudtsbekæmpelse i vinterbyg og rug om efteråret

del

Det er sparsomt med effektive løsninger mod især græsukrudt i vinterbyg, så det er vigtigt at komme godt fra start i efteråret. Vi kommer med vores anbefalinger.

Vinterbyg har en bedre konkurrenceevne overfor ukrudt end hvede, men der er fortsat særligt behov for at bekæmpe græsukrudt om efteråret for at holde markerne rene og undgå opformering. Men mulighed for anvendelse af kemiske midler til bekæmpelse af græsukrudt er meget begrænset både efterår og forår. Kun Boxer (og Mateno Duo – se længere nede) er godkendt om efteråret, mens opfølgning i foråret er muligt med Hussar Plus OD i begrænset dosering og Primera Super, primært til flyvehavre.

I nyhedsbrev omkring ukrudtsbekæmpelse i hvede Link er beskrevet de generelle udfordringer med græsukrudt om efteråret, og hvilke tiltag der anbefales. Derfor vil vi her primært fokusere på anbefalinger i vinterbyg og rug.

Ved anvendelse af Boxer + DFF i tankblanding er der risiko for svidninger i vinterbyg og rug. Det er særligt udtalt i lunt vejr (husk ikke at sprøjte ved temperaturer over 15 grader) og på de lettere jorde. En delt behandling med DFF 4-6 dage efter såning fulgt af Boxer når sprøjtesporene kan ses, mindsker denne risiko.

Vinterbyg og rug

Mod bredbladet ukrudt og enårig rapgræs og vindaks, anbefales vores standardløsning med 0,75-1,0 Boxer + 0,05 DFF netop når sprøjtesporene kan ses.

Mod bredbladet ukrudt, rajgræs, rævehale eller væselhale, anvendes 2-3 L Boxer + 0,05 DFF. Højeste dosis Boxer mod væselhale.

Ved anvendelse af DFF 4-6 dage efter såning anbefales op til 0,12 l/ha, som har en betydelig effekt på stedmoder, ærenpris og tvetand mfl.

Der følges op med Boxer lige efter fremspiring senest når afgrøden har 1-1,5 blad.

Hvis der er fremspiret bredbladet ukrudt som raps og kamille, er det en god ide at tilsætte eller følge op med 5 g Express + spredeklæbemiddel. Husk dog på, at det udelukker brug af Express 50 SX, Ally 20 SX, Harmony 50 SX, Trimmer, Nuance Max 75 WG og Hussar Plus OD og andre med samme aktivstoffer om foråret.

Mateno Duo er godkendt med 0,35 l/ha men kan IKKE blandes med Boxer i vinterbyg og rug. Her skal der være mindst 10 dage mellem behandlingerne.

Derfor anbefaler vi kun Mateno Duo på arealer som har store problemer med græsukrudt, storkenæb eller spildraps. Mateno Duo anvendes lige før fremspiring og der følges op med 0,75-1,5 Boxer 10-14 dage senere.

Bemærk, 0,35 Mateno Duo koster ca 100 kr/ha mere end 0,1 DFF.

Opfølgning mulig i rug

Ved senere fremspiring af rajgræs, rævehale eller alm. rapgræs, kan en opfølgende behandling med 0,2 Topik EC + olie anvendes 2-3 uger efter Boxer. Topik EC kan blandes med flydende mangan hvis der er behov.

I rug må anvendes op til 0,45 l/ha Atlantis OD efterår eller forår. Atlantis OD kan anbefales ved sen fremspiring af rævehale og rajgræs, men vil kun have begrænset effekt på væselhale.

Husk, hvis du har anvendt Express 50 SX i efteråret, må der ikke anvendes Cossack OD, Express 50 SX, Ally 20 SX, Atlantis OD, Harmony 50 SX, Trimmer, Nuance Max 75 WG og Hussar OD og andre med samme aktivstoffer om foråret.

Krav om afdriftsreduktion og undgå fordampning

Når du anvender produkter der indeholder prosulfocarb (Boxer, Roxy EC, Fidox EC, Adimax), er der lovkrav om at anvende en sprøjteteknik, der giver mindst 75 procent afdriftsreduktion. Vi anbefaler at anvende en sprøjteteknik der giver mindst 90 % afdriftsreduktion – store dråber giver ikke dårligere effekt af Boxer-produkter, da det primært er et jordmiddel. I forhold til risiko for fordampning af Boxer, er det en fordel at lave en splitbehandling, af DFF og Boxer, specielt hvis efteråret er mildt og/eller man sår tidligt. Se mere om korrekt sprøjteteknik i dette link: “Få bedre virkning og reduceret afdrift af jordmidler”

Du nedsætter yderligere risikoen for afdrift og fordampning ved at:

  • Sprøjte ved lav temperatur og høj luftfugtighed, dvs. om aftenen, om natten eller tidligt om morgenen
  • Sprøjte når temperaturen er under 15 °C
  • Undlade at sprøjte, hvis vejret de følgende dage bliver lunt og blæsende
  • Køre langsomt med lav bom og vandmængde på 200 l/ha ved alm. hydraulisk sprøjte
  • Sprøjte på fugtig jord og/eller forud for let nedbør
  • Sprøjte så sent på sæsonen som muligt, men dog rettidigt
  • Vise særlige hensyn, hvis du har frugt- eller grønsagsproducenter i nærheden, ved om muligt at udsætte sprøjtningen til frugten er høstet

Tjek på www.Landmand.dk om du har områder i nærheden der er ”følsomme for prosulfocarb” – dvs. frugtplantager og grøntsager.