Udbyttetal for sukkerroer 2018

del

Udvalgte sukkerroe sorters udbytte og enkelte egenskaber.

Alle resultater fra dette års høst er klar og du kan se dem i tabel 1 og 2.

Tabel 1. Udvalgte sorters egenskaber og status. (RT: Rhizomania tolerant, NT: Nematod tolerant, AT: Aphanomyces tolerant, HT: Herbicid tolerant)
Resistens/tolerance Dyrket/observationssort Resistens/tolerance Dyrket/observationssort
Pasteur RT D Holiday RT+NT
Lombok RT+NT D Nelson RT+NT D
Jollina KWS RT D Jura RT+NT
Fairway RT Tampa RT
Cantona KWS RT+NT D Lamiti RT+NT
Starling RT D Evalotta KWS RT O
Daphna RT+NT D Klarissa KWS RT+AT
Smilla KWS RT Jennika KWS RT+NT
Degas RT Katjana KWS RT+NT
Klimt RT D Smart Renja KWS RT+NT+HT
Selma KWS RT+AT D Smart Breanna KWS RT+HT
Whisky RT D Bauer RT O
Mustang RT Doret RT
Davinci RT D SV1967 RT+NT
Joker RT+NT D SV1973 RT
Thorsen RT+NT SV1975 RT O
Celesta KWS RT+AT Yatzy RT+NT
Fenja KWS RT+NT D Kalaha RT
Lakeba RT Labyrint RT
Sigurd RT D Hopla RT
Dartmoor RT Twix RT+NT O

Merudbyttet er beregnet af Nordic Beet Research baseret på roepris og afregningsbetingelser for 2018.

  2018
  Sukker Rod Sukker FHT Økonomisk merudb
Sort % ton/ha ton/ha sukker kr/ha
Gns. dyrkede sorter1 18,4 85,7 15,8 100  
Pasteur (D) 18,6 86,4 16,1 102 391
Lombok (D) 18,4 85,4 15,7 99 -164
Jollina KWS (D) 18,5 86,0 16,0 101 133
Fairway 18,3 84,4 15,5 98 -386
Cantona KWS (D) 18,4 86,0 15,8 100 75
Starling (D) 18,9 83,7 15,8 100 95
Daphna (D) 17,8 92,5 16,5 104 896
Smilla KWS 18,0 83,4 15,1 96 -951
Degas 18,6 83,8 15,6 99 -279
Klimt(D) 18,8 88,0 16,5 105 1032
Selma KWS (D) 18,7 86,3 16,2 103 526
Whisky (D) 18,8 85,9 16,2 103 632
Mustang 18,1 85,3 15,4 98 -534
Davinci (D) 18,2 87,3 15,8 100 133
Joker (D) 17,9 81,2 14,6 92 -1600
Thorsen 18,5 78,1 14,4 91 -1798
Celesta KWS 19,0 80,0 15,2 96 -767
Fenja KWS (D) 17,7 89,8 15,9 101 100
Lakeba 18,3 86,8 15,9 101 189
Sigurd (D) 18,5 87,5 16,2 103 486
Dartmoor 18,3 79,3 14,5 92 -1644
Holiday 18,1 80,3 14,5 92 -1588
Nelson (D) 18,6 78,5 14,6 93 -1519
Jura 18,2 84,1 15,3 97 -742
Tampa 18,1 89,5 16,2 103 595
Lamiti 18,6 80,8 15,0 95 -1020
Evalotta KWS (O) 18,7 85,8 16,1 102 444
Klarissa KWS 18,8 79,4 14,9 95 -1289
Jennika KWS 18,3 81,0 14,8 94 -1327
Katjana KWS 18,2 89,7 16,3 103 759
Smart Renja KWS 19,3 70,3 13,6 86 -3010
Smart Breanna KWS 18,7 73,4 13,7 87 -2936
Bauer (O) 18,9 84,1 15,9 101 223
Doret 18,2 85,3 15,5 98 -277
SV1967 18,6 84,0 15,6 99 -248
SV1973 18,3 84,9 15,5 99 -196
SV1975 (O) 18,6 87,0 16,1 102 555
Yatzy 18,5 83,4 15,4 98 -464
Kalaha 17,9 85,1 15,2 96 -748
Labyrint 17,9 84,6 15,2 96 -729
Hopla 18,0 84,8 15,3 97 -585
Twix (O) 18,7 77,9 14,6 92 -1547
¹Gns. Dyrkede sorter i 2018: Pasteaur, Lombok, Jollina KWS, Fairway, Cantona KWS, Starling, Daphna, Smilla KWS, Degas, Klimt, Selma KWS, Whisky, Mustang, Devinci og Joker.

 

Tabel 3. Oversigt over udvalgte sorters dyrkningsegenskaber fra NBR.
Planter v. fremspiring Stokløbere Vh. jordfør vask Rodfure Grenethed Renhed Blad-dække Højde o. jord
Tidlig Normal
Sort 1000/ha 0/00 0/00 Pct. 1-9 1-9 Pct. 0-100 mm
Pasteur (D) 100 0,6 0,4 1,0 4,7 3,1 99,0 80,0 61
Lombok (D) 100 0,2 0,8 1,1 5,2 3,2 99,0 79,1 66
Jollina KWS (D) 99 0,7 0,0 1,2 5,0 3,0 98,8 77,3 58
Fairway 100 0,3 1,1 0,9 4,7 3,0 99,1 78,3 63
Cantona KWS (D) 96 0,0 0,0 1,0 4,9 2,8 99,0 79,5 53
Starling (D) 97 0,4 0,0 0,9 5,2 3,1 99,2 79,2 73
Daphna (D) 97 0,0 0,7 0,9 4,7 2,8 99,1 82,9 62
Smilla KWS 97 0,0 0,6 0,9 4,7 2,8 99,2 72,3 55
Degas 99 0,6 0,8 1,1 5,3 3,1 98,9 78,7 62
Klimt(D) 99 0,8 1,3 0,9 5,6 3,3 99,1 78,8 51
Selma KWS (D) 97 0,3 0,0 1,0 5,0 3,0 99,0 77,4 66
Whisky (D) 97 0,2 0,5 0,9 5,0 3,1 99,2 83,8 73
Mustang 96 0,4 0,0 1,0 4,6 3,0 99,0 76,4 62
Davinci (D) 98 0,2 0,0 0,8 4,8 2,9 99,2 84,5 62
Joker (D) 97 0,2 0,8 0,8 4,7 3,1 99,2 74,1 63
Thorsen 99 0,6 0,0 1,0 5,3 3,3 99,0 78,6 60
Celesta KWS 97 0,5 1,0 4,7 2,9 99,0 77,9 56
Fenja KWS (D) 99 0,7 1,0 5,0 3,1 99,0 72,4 59
Lakeba 94 0,0 0,9 5,4 3,3 99,1 80,8 69
Sigurd (D) 100 0,4 1,2 5,2 3,1 98,8 80,8 51
Dartmoor 96 0,5 0,8 4,8 3,0 99,2 77,5 69
Holiday 98 0,0 0,7 4,9 3,1 99,3 75,0 65
Nelson (D) 99 0,5 0,8 4,8 3,0 99,2 71,9 64
Jura 98 0,9 0,8 1,1 4,4 2,9 98,9 83,7 61
Tampa 99 0,0 0,9 4,8 3,1 99,1 77,7 64
Lamiti 100 0,0 0,9 5,1 3,1 99,1 81,4 58
Evalotta KWS (O) 97 0,0 0,9 4,6 2,9 99,1 77,3 59
Klarissa KWS 97 0,0 1,3 4,6 3,0 98,7 78,0 68
Jennika KWS 99 0,3 1,0 4,8 3,0 99,0 73,8 48
Katjana KWS 97 0,0 0,8 4,6 2,9 99,2 80,8 54
Smart Renja KWS 97 0,0 1,3 4,5 2,8 98,7 72,3 57
Smart Breanna KWS 98 0,0 1,4 4,2 2,9 98,6 72,2 56
Bauer (O) 99 1,0 0,8 5,4 3,2 99,2 75,4 65
Doret 97 1,4 0,9 5,3 3,2 99,1 79,0 61
SV1967 99 0,0 1,0 5,3 3,3 99,0 79,4 60
SV1973 99 0,4 0,8 5,4 3,2 99,2 82,9 67
SV1975 (O) 101 0,0 0,9 5,1 3,0 99,2 74,3 58
Yatzy 97 0,8 0,9 4,9 3,1 99,1 79,9 59
Kalaha 98 0,0 0,0 0,8 4,5 3,0 99,2 79,1 64
Labyrint 96 0,8 0,8 0,7 4,6 3,0 99,3 82,2 70
Hopla 99 0,0 0,0 0,8 4,9 3,1 99,2 80,4 66
Twix (O) 101 0,7 0,7 0,8 4,8 2,9 99,3 76,4 62

Valg af sort er det vigtig at inddrage følgende egenskaber:

  • Økonomiske merudbytte
  • Stabilt udbytte
  • Høj sukkerprocent (tidlig optagning)
  • Høj renhedsprocent
  • Lav tendens til stokløber

Vi anbefaler at vælge flere forskellige sorter, da tidlige års erfaring viser at en enkelt sort mod forventning har problemer med fx stokløber. Du skal også vælges nematodetolerantesorter hvis du har konstateret eller har mistanke om nematodeangreb på arealet.