Alle udbytte tal for havre i 2018

del

Udvalgte havresorters udbytte fra landsforsøg og Skælskør

Alle lokaliteter med udbyttetal er nu klar, og du kan se dem i tabel 1. Du kan også finde data på sortsinfo. I nyheder omkring valg af havre sorter kan de læse mere om de enkelte sorter.

Tabel 1. Udbyttet for alle harve sorter fra landsforsøg i HFT (hkg/ha). Kilde sortinfo.
Landsforsøg Lokale forsøg (2018)
2018 2017 2016 2015 2014 Skælskør
Blanding (60,8) (76,3) (75,2) (71,6) (75,7) (51,2)
Benny 98 108
Caddy 103 104 105
Delfin 97 101 107 104 93
Dominik 94 94 99 99 96 106
Elegant 101 100 104
Emma 100 97 104 104
Hardy 97 103
Lion 101 99
Poseidon 103 100 103 103 102 106
SW 130904 96 98
Seldon 100 100 97 100 100 106
Symphony 103 100 101 101 98 110