Udbud af vintertjeneste med lastbiler, traktorer og håndarbejder i Næstved Kommune

del

Næstved Kommune udbyder henover sommeren nye rammeaftaler vedrørende vintertjeneste.

Næstved Kommunes nuværende aftaler omkring vintertjeneste med lastbiler, traktorer og håndarbejder er udløbet, og der skal indgås nye aftaler inden den kommende vintersæson.

Udbuddet køres elektronisk via kommunens udbudsportal, hvor du kan finde udbudsmaterialet, og hvor du kan afgive tilbud. Registrering og brug af systemet er ganske gratis.

Interesserede tilbudsgivere har mulighed for at deltage i et orienteringsmøde omkring udbuddet. På orienteringsmødet vil tilbudslisten blive gennemgået, ligesom  der vil orienteres omkring brug af udbudsportalen EU-Supply og udfyldelse af  ESPD. Specifikke spørgsmål vil ikke blive besvaret på selve mødet, men udsendt via EU-Supply til alle tilbudsgiveres orientering.

Orienteringsmøde – vintertjeneste med lastbiler:  Mandag d. 18. juni 2018 kl. 16:00-17.00 – mødelokalet på 1. sal hos Park & Vej, Thurøvej 5, 4700 Næstved.

Orienteringsmøde – vintertjeneste med traktorer og håndarbejder:

Mandag d. 18. juni 2018 kl. 17:30-18.30 – mødelokalet på 1. sal hos Park & Vej, Thurøvej 5, 4700 Næstved.

Tilmelding til orienteringsmøde sker via beskedfunktionen i EU-Supply, alternativt på mail til lilys@naestved.dk.

Angiv venligst i beskeden, hvilket orienteringsmøde du deltager i.