Udbringning af flydende husdyrgødning i vintersæd

del

Udbringning af gylle om efteråret skal sikre kvælstofforsyning af afgrøden og sikre opbevaringskapacitet af gylle vinteren over.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne