Udbringning af husdyrgødning efter høst

del

Udbringning af gylle om efteråret skal sikre kvælstof til afgrøden og sikre opbevaringskapacitet af gylle vinteren over.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne