Udbringning af husdyrgødning

del

Hvis din gyllebeholder snart er fyldt, kan en løsning være at udbringe i vinterafgrøder. Du bør prioritere afgrøder med tidlig og kraftig vækst og udbringning på arealer uden risiko for afstrømning.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne