Udbetaling af indbetalt moms som rentefrit lån

del

Regeringen har den 9. april 2020 foreslået en låneordning for små og mellemstore virksomheder. Ordningen omfatter bl.a. mulighed for at få tilbagebetalt den moms, der havde betalingsfrist den 2. marts 2020, som et rentefrit lån indtil 2021.

Bemærkninger fra Skatteafdelingen, SEGES:

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet i forbindelse med corona-krisen, har regeringen foreslået følgende:

• At små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

• At lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.

Det er således efter forslaget virksomheder, der er momsregistreret med kvartalet eller halvåret som afregningsperiode, der kan ansøge om udbetaling af indbetalt moms for hhv. 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019. Virksomheder, der i den pågældende periode har fået penge tilbage i moms, vil dermed efter forslaget ikke kunne opnå udbetaling.

Virksomheder, der er momsregistreret med måneden som afregningsperiode, er ikke omfattet af ordningen.

Endvidere vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, likvidation eller tvangsopløsning ikke være omfattet af ordningen.

Det forventes, at der vil kunne anmodes om udbetaling af beløbet fra den 1. maj til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021. Anmodning om udbetaling vil forventeligt skulle ske igennem virk.dk.

Der er endnu ikke fremsat lovforslag om ordningen, hvorfor der kan være usikkerhed om de nærmere detaljer, herunder også om selve ansøgningsproceduren.

Særligt er det efter SEGES’ opfattelse vigtigt at være opmærksom på, at virksomheder, der i forvejen havde gæld på Skattekontoen, eller som har indbetalt beløbet for sent, kan blive begrænset i eller helt afskåret fra benyttelse af ordningen.

Der vil naturligvis blive informeret nærmere om ordningen, når vi kender de nærmere detaljer i det konkrete lovforslag, som forventes fremsat indenfor kort tid.

Reference:
Finansministeriets pressemeddelelse af 9. april 2020.