Tørke: Sådan er dine muligheder for dispensation ved opædt græs, hvis du får tilskud til pleje af græs- og naturarealer

del

Landbrugsstyrelsen giver en generel dispensation fra forbuddet mod tilskudsfodring grundet årets tørke.

Landbrugsstyrelsen giver en generel dispensation fra forbuddet mod tilskudsfodring grundet årets tørke, der anses for at være en ekstraordinær omstændighed. Du skal være opmærksom på, at hvis arealet er registreret som § 3-areal, skal du også indhente tilladelse til tilskudsfodring fra kommunen.

Hvis du har lagt foder ud uden at have modtaget dispensationen endnu, vil det under normale omstændigheder medføre en KO-sanktion som følge af overtrædelse af KO-krav 1.23 om beskyttelse af naturtyper. Overtrædelsen af KO-kravet sker, når udlægningen af foder medfører en tilstandsændring af naturtypen, der har betydning for fuglebeskyttelse.

På grund af tørken har Landbrugsstyrelsen imidlertid valgt, at du ikke vil få en KO-sanktion, hvis du har søgt om dispensation til tilskudsfodring og afventer at få denne fra kommunen.

Hvis du efterfølgende får et afslag om dispensation fra kommunen, skal du naturligvis straks fjerne tilskudsfoderet. Hvis du imidlertid har lagt tilskudsfoder ud på et § 3-areal uden at søge om dispensation hos kommunen, vil det kunne medføre en KO-sanktion.

Dispensation fra øvrige tilsagnsbetingelser

Herudover har du mulighed for at søge en konkret dispensation fra to øvrige tilsagnsbetingelser.

Har du et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, vælger du årligt, om arealerne skal kontrolleres efter ”Synligt afgræsset” eller ”Fast græsningstryk”.

  • Ved kontrol efter ”Fast græsningstryk” er du forpligtet til, at der går et på forhånd fastlagt antal dyr på arealet i juni, juli og august måned.
  • Ved ”Synligt afgræsset”, skal arealet være afgræsset senest 31. august eller 15. september. (afhængig af tilsagnet på dit areal).

Hvis du har valgt “Fast græsningstryk”, har du mulighed for at søge om dispensation til at ændre til ”Synligt afgræsset”. Du skal så blot sikre dig, at hele arealet opfylder betingelserne for “synligt afgræsset” inden fristen (se ovenstående).

Du kan alternativt søge om dispensation til helt at fjerne dyrene fra arealer med “Fast græsningstryk”, således at dyrene ikke er på arealet i den fulde periode fra den 1. juni til 31. august.  Hvis dyrene er væk fra arealerne i mere end 14 dage, indebærer det dog som udgangspunkt, at årets tilskud bortfalder.

Dispensation til ændring af kontrolkrav eller til at tage dyrene af arealet kan du søge direkte på www.plejegræs.dk, hvor du kan indtaste oplysninger. I alle tilfælde skal dispensation søges, før en eventuel kontrol er anmeldt. De gældende regler skal overholdes indtil en dispensation er imødekommet, men Landbrugsstyrelsen bestræber sig på at give en hurtig tilbagemelding.