Tørke: Hjælp til tørkeramte økologer der mangler grovfoder

del

Grundet tørken er der lempet på kravet til grovfoder til økologiske drøvtyggere.

Landbrugsstyrelsen melder:

Manglende mulighed for at opfylde grovfoderandelen?

Efter økologireglerne skal drøvtyggere have 60 procent grovfoder. De første tre måneder af laktationen er kravet opfyldt, hvis dyrene får 50 procent grovfoder.

Reglen er fortsat, at økologiske drøvtyggere skal have 60 procent grovfoder, men vi har forståelse for de vanskeligheder, også økologerne har med at skaffe tilstrækkeligt grovfoder på grund af den ekstraordinære tørkesituation. Derfor vil dyrene eller produkter fra dyrene ikke miste deres økologistatus, selvom dine dyr får en grovfoderandel ned til 50 procent frem til 15. juni 2019. Derefter forventes grovfodersituationen normaliseret

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at også ribbehøstede afgrøder kan bruges som grovfoder.

Hvis dette ikke løser situationen med fodermangel for dine drøvtyggere, har du mulighed for at ansøge om dispensation til yderligere tiltag.  Vi har til dette formål udarbejdet et ansøgningsskema, hvor du kan søge om at bruge foderafgrøder fra dine egne arealer til opfodring i din egen besætning, så længe arealerne er startet omlægning fra den 15. juli til 1. september 2017.

Find ansøgningsblanketten her

Løser det heller ikke situationen med fodermangel på din bedrift, kan du rette henvendelse til Landbrugsstyrelsen, eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk.