Tør du miste jordforbindelsen?

del

Jordbundsanalyser er nødvendige for optimal gødskning. Den geotekniske undersøgelse giver en nødvendig indsigt, om landbrugsjorden, som den kyndige landmand kan navigere efter.

Jeppe Hybholt, planteavlskonsulent i Østdansk Landboforening, understreger at jordbundsanalyser er et klogt valg, hvis man vil behandle marken effektivt.

Det er dyrt både at gøde for lidt eller for meget. Gødskning med P, K, og Mg er en langsigtet investering, som sjældent betaler sig første det år, men som også er svær at rette op indenfor få år ved underskud.

Med stigende gødningspriser samt en afgrødepris, der ændres i takt med årets variation, er det som bekendt vigtigt, at jordens gødningstilstand er afstemt efter afgrøderne for at opnå et optimalt udbytte, forklarer planteavlskonsulenten.

Vi ser en tendens til lave fosfortal, specielt i planteavlsbrug, det vil sige fosfortal under 2, hvilket indebærer risiko for udbyttetab. For andres vedkommende, er der et opsparet overskud af fosfor og kali, hvor man kunne spare PK-gødning et par år. Ved at tage jordbundsanalyser Rt,P,K,Mg. hver 5. år sikrer man sig muligheden for at gødske og kalke optimalt, siger Jeppe Hybholt og fortsætter.

Præcise GPS-målinger

Vi tilbyder at komme ud hos landmanden og tage jordprøverne med et GPS Tracking-system. Her bliver ikke kun er koordinaterne, men også ruten sikkert lagret. Dermed kan vi hurtigt finde samme rute igen efter 5 år, og vi kan igen køre meget præcist efter målingerne. Arbejdsgangen betyder, at vi kan følge næringsstofferne i jorden optimalt, fordi med GPS-nøjagtighed udtager vi prøverne samme sted.

En prøve udgør omkring 16 stik over tre hektar, og når AGROLAB (laboratoriet red.), har færdiganalyseret prøverne, bliver resultatet lagt på et satellitkort, der giver et godt overblik over arealerne.

Er du interesseret? For aftale og pris kontakt:
Jeppe Hybholt, planteavlskonsulent
Kontor: 56 79 19 26
Mobil: 30 89 19 26.