To nye projekter får betinget samtykke til multifunktionel jordfordeling

del

Yderligere ca. 1.900 hektar landbrugsjord kan potentielt blive jordfordelt til bl.a. at fremme vådområder, skov og naturområder i gennem multifunktionel jordfordeling. Når lodsejerne har sagt ja til at deltage, kan den endelige jordfordeling gå i gang.

Læs hele historien her.