Tjek din græsmarker

del

Den milde vinter tyder på tidlig forår og det er tid til at gå dine græsmarker igennem og planlægge tildeling af kvælstof

Det kan tyde på, at det bliver tidligt forår i år. Græsmarkerne er begyndt at røre på sig og det er derfor vigtigt, at du får vurderet dine græsmarker især de ældre græsmarker.

Plantedække

Der skal ikke være større pletter med dødt græs eller bar jord på grund af optrædning, medmindre der er en meget aktiv hvidkløverbestand, som kan ”fylde hullet”. Der må ikke mangle mere end 5 % af planterne på arealer med rent græs og højest 10 % på arealer med kløvergræs. Du kan tælle antallet af græsplanter (både græs og kløver) i sårækken. Der skal være 20-25 planter pr. meter sårække i slætmarker og 30-40 i marker til afgræsning.

Muldvarpen har gode vilkår i denne milde vinter. Derfor kan muldskud blive en plage i sommer. Så derfor – sæt en bekæmpelse ind tidligt. Især på slætmarkerne skal muldskuddene jævnes, for at der ikke kommer jord i ensilagen med en meget dårlig kvalitet til følge.

Generelt er der meget langt græs i år. Da der p.t. ikke har været sne af betydning, vil sneskimmel ikke blive et problem i år. Derfor vil der normalt ikke være behov for at strigle græsmarkerne. Det kan dog være nødvendigt, der hvor dyrene har gået hele vinteren og trådt jorden sammen. Hvis marken skal strigles/jævnes, siger vi normalt, det skal ske 1. dag i marts, hvor jorden kan bære.

På grund af den våde vinter skal I holde jer væk, til jorden er tør – altså tage det alvorligt at jorden skal kunne bære. Hvis I kører for tidligt, ødelægges strukturen i jorden.

Omlægning

De steder hvor plantedækket ikke er i orden, hvor pletterne er større end en gummistøvle, skal marken lægges om. Du skal dog lige sikre dig, at din fodersituation er i orden og overveje, hvordan du bedst får en ny græsmark.

Den hurtigste måde, at etablere en ny græsmark, er ved at udlægge det nye græs i en grønafgrøde, grønbyg eller grønært, som kan høstes fra midten af juni. Hvis der er en tynd bestand af græs med mindre bare pletter i marken, eller marken bare ikke kan undværes, kan den i visse tilfælde repareres ved isåning. Det gælder især yngre græsmarker. Vores erfaring er, at det sjældent kan svare sig at så noget i ældre kløvergræsmarker, da udbyttet af isåningen bliver for dårligt.

På lettere jord kan isåningen ske med en alm. radsåmaskine, hvis såskærene strammes godt op, og der tromles bagefter. På svære jordtyper bør der anvendes en såmaskine med skiveskær. Brug en tidlig blanding med italiensk rajgræs, hvis græsmarken skal ligge i flere år eller hybridrajgræs, hvis den blot skal holde denne sæson.

Accepter aldrig en dårlig græsmark! – eller sagt på en anden måde ”er du i tvivl så pløj”.

Handelsgødning til kløvergræsmarken

Den første tildeling af kvælstof i handelsgødning kan ske ved begyndende vækst. Ved fordeling af kvælstof i handelsgødning er det vigtigt at tage hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken og antal år med kløvergræs på arealet.

I år ser det ud til, at det bliver tidligt forår, og den første tildeling af handelsgødning kan ske, når det første ”forårstjek” er gennemført, og der kan konstateres begyndende rodvækst. I skrivende stund ser det ud til, at der er en rimeligt god bestand af kløver og græs.

En tidlig tilførsel af kvælstof øger antallet af skud på græsset. Stigende mængder kvælstof har en stor positiv effekt på udbyttet af foderenheder, men ikke på udbyttet af protein i en veletableret mark med kløvergræs. Ønsker du at have et højere indhold af protein i kløvergræs, skal du forsøge at øge andelen af græsmarksbælgplanter (hvidkløver) på afgræsningsarealet. Det er især den første tildeling af kvælstof, der skal være moderat, hvis du ønsker at bibeholde en stor andel på afgræsningsarealet.