Tilskud til energibesparelser i helårsbeboelse

del

D. 15. oktober er der åbnet op for ansøgninger om tilskud til energibesparelser og energieffektivisering i bygninger til helårsbeboelse.

Du har måske hørt det i medierne at du nu kan få tilskud til at skifte vinduer i dit hus. Det er dog ikke det eneste man kan få tilskud til. Formålet med ordningen er at fremme energibesparelser. Derfor en opsummering, så du kan se, om det er interessant for dig.

Helårsbeboelse

Ordningen er til alle bygninger, som anført på BBR meddelelsen som helårsbeboelse. Det gælder bl.a. også stuehus til landbrugsejendom (kode 110), fritliggende enfamiliehus (kode 120), og anden bygning til helårsbeboelse (kode 190).  Du skal være bygningsejer, men behøver ikke have bopælsadresse der, hvor du vil søge støtte til.

Hvad kan du søge støtte til

Der er tre kategorier

  1. Klimaskærm: isolering af massiv ydervæg, tag og loft, terrændæk og fundament, udskiftning af facadevinduer, ovenlysvinduer og dørhøje vinduer.
  2. Konvertering af den primære varmekilde til varmepumpe.
  3. Drift: balanceret mekanisk ventilation og varmepumpe, udskiftning fra elvarme til et vandbåret varmeanlæg.

Der stilles krav til energimærkningen på selve varmepumpen, og kombi-varmepumperne til både rumvarme og varmt brugsvand skal derfor tjekkes på kravene. Du kan ikke både få energiforbedringsstøtte, modtage anden støtte eller trække håndværkerfradrag for samme projekt.

Alle tilskud beregnes på baggrund af faste tilskudssatser, fastsat af Energistyrelsen, og kan maks. være 30 % af markedsprisen. Jo bedre energimæssige løsning, jo større tilskud. Puljen er  efter først til mølle princippet, og der kan fås tilsagn, så længe der er midler i puljen for året.  Tilsagn gives kun for ansøgninger om tilskud på minimum 5.000 kr.

Hvordan ansøger jeg

  1. Gå ind på ansøgerportalen og få et overslag på tilskud som du ca. kan få ved en påtænkt energiforbedring.
  2. Hvis ikke der er et energimærke til beboelsen, skal du skaffe et. Det er ikke nødvendigt hvis du kun skal have en varmepumpe.
  3. Herefter kan du søge om tilskud på ansøgningsportalen. Du skal bruge nem-ID, og vedhæfte dokumenter for ejerskab, mm.
  4. Vent på tilsagn fra Energistyrelsen, før du indgår aftaler med en håndværker. Du kan ikke få tilskud, hvis du er gået i gang eller selv laver arbejdet.
  5. Der skal søges om udbetaling senest 2 år efter Energistyrelsen har givet tilsagn. Ansøgning om udbetaling indsendes senest en måned efter projektet er afsluttet.

Læs mere i Ansøgervejledningen fra Energistyrelsen.

Hvis du ønsker hjælp til udfyldelse af ansøgningen, kan du give fuldmagt til en konsulent, som udfylder ansøgning om tilskud til energibesparelse for dig. Ring hvis du har spørgsmål.