Tilbagerulning af regler vedr. udenlandske praktikanter

del

Den nye udlændinge- og integrationsminister har ændret bekendtgørelsen om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter. De nye regler trådte i kraft den 5. juli 2019. Ændringerne medfører, at krav vedrørende alder, sprogkundskaber, praktikkens placering og praktikopholdets længde tilbagerulles.

Ændringerne af bekendtgørelsen medfører en tilbagerulning til de regler, som var gældende frem til den 1. juni 2019.

Regler pr. 5. juli 2019 Regler pr. 1. juni 2019 – 4. juli 2019
Praktikantens alder Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år på ansøgningstidspunktet. Praktikanten skal være mellem 18 og 35 år på ansøgningstidspunktet
Sprogkundskaber Praktikanten skal kunne dokumentere at have bestået en autoriseret sprogtest i enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Ingen krav til praktikantens sprogkundskaber
Placering af praktikken Praktikken skal supplere en uddannelse, som praktikanten har påbegyndt i hjemlandet. Praktikken skal supplere en uddannelse, som praktikanten har påbegyndt eller afsluttet i hjemlandet.
Praktikopholdets længde Praktikopholdet kan have en længde på op til 12 måneder. Praktikopholdet kan have en varighed på op til 18 måneder.

Det vil fortsat være en betingelse, at praktikstedet er godkendt til at modtage praktikanter, og at der er faglig sammenhæng mellem det tilbudte praktikophold og praktikantens uddannelse. Det vil også fortsat være en betingelse, at løn- og ansættelsesforhold er sædvanlige efter de gældende overenskomster for praktikanter.

Ansøgninger, som er indgivet inden den 5. juli 2019, vil blive behandlet efter de tidligere regler dvs. de regler, som trådte i kraft den 1. juni 2019.