Svar retur fra Landdistriktspuljen: Millioner på vej til udviklingsprojekter i landdistrikterne

del

I dag får 42 ansøgere til Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje positivt svar på deres ansøgning. Projekterne fordeler sig over landdistrikter, områder med vindmøller og de danske småøer.

Små øer, naboer til landvindmøller og livet i landdistrikterne får en kærlig håndsrækning som afslutning på første runde i Indenrigs- og Boligministeriet landdistriktspulje.

I dag har Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen sendt svar retur til de i alt 221 ansøgere, som har ansøgt om midler fra puljens første ansøgningsrunde af tre.

42 af dem kan glæde sig over at få del i puljens godt 13,9 millioner kroner. 3 forskningsprojekter har fået tilsagn om 1,7 millioner kroner, 15 projekter på de små øer har fået tilsagn om 2,5 millioner kr., og 24 projekter i områder med landvindmøller har fået positivt tilsagn om støtte på godt 9,7 mio. kr.

Hos Landdistrikternes Fællesråd ser man frem til projekternes indfrielse og finansiering:

– Det er altid glædeligt, når vi ser udviklingsprojekter lykkes. Det kræver meget at få et projekt op at køre, særligt i en coronatid, hvor drømme bliver knust af virkelighedens omstændigheder. Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling og sikre en bæredygtig udvikling af vores småøer og landdistrikter, så er det afgørende, at vi prioriterer ressourcerne til det. At der i år er afsat rekordmange midler i Landdistriktspuljen og udarbejdet flere vidtrækkende politiske tiltag, vidner for mig om, at den erkendelse også er sunket ind på Christiansborg, udtaler formand Steffen Damsgaard.

Indenrigsminister- og boligminister Kaare Dybvad Bek lover også, at decentralisering og sammenhæng mellem land og by kommer til at spille en større rolle på den politiske dagsorden:

– Det er vigtigt for regeringen, at der er gode muligheder for at leve et godt liv overalt i Danmark, uanset om man bor i en større by, et landdistrikt eller på en af de danske små øer. Landdistrikterne er en stor og vigtig del af Danmark, og jeg er glad for, at vi kan være med til at understøtte de mange ildsjæle og gode projekter, som er med til at skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne, siger Kaare Dybvad Bek i en pressemeddelelse.

Anden runde af Landdistriktspuljens midler på i alt 68 millioner kroner er åben indtil 30. juni 2021 under temaet “Det gode landsbyliv nu og i fremtiden”.

Her er godt 25 millioner kroner møntet på at sikre arbejdspladser, kultur- og fritidstilbud, samt understøttelse af landsbyer og mindre bysamfund generelt.

Læs mere om Landdistriktspuljen på: https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen

Læs mere om de 42 udvalgte projekter i første ansøgningsrunde i Landdistriktspuljen https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jun/nyhedsside