Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i ærter

del

Bladlus er den mest ødelæggende skadevolder i ærter

Svampesygdomme anbefaler vi generelt ikke at bekæmpe, da det sjældent er rentabelt. Bladlus under blomstring kræver ofte en bekæmpelse, hvor ærteviklerlarverne kun er et problem i konservesærter og plukærter, hvor de kan forårsage kvalitetsforringelse.

Svampesygdomme

Svampebekæmpelse i ærter anbefales generelt ikke, da bekæmpelse kun meget sjældent er rentabel. Kun i ekstremt fugtige år kan sprøjtning i tiden omkring fuld blomstring være aktuel.

0,25-0,5 l Amistar; 0,25-0,5 l Mirador 250 SC; 0,25-0,5 l Signum WG og 0,5 l Ortiva Top er godkendt til svampebekæmpelse i ært, men du skal kun forvente moderat effekt. Husk at alle midler har en behandlingsfrist før høst på mellem 21-35 dage, og nogle har max behandlinger pr. år, se etiketten.

Skadedyr

Ærterne er mest følsomme for angreb af bladlus i blomstringsperioden, hvor kraftige angreb kan medføre tab af blomster. Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus i blomstringsperioden er 15-20 pct. angrebne planter.

Når ærterne er afblomstrede, og bælgene har opnået fuld længde og begynder at svulme, skal der kraftigere angreb til, før en bekæmpelse af ærtebladlus er rentabel. Den vejledende bekæmpelsestærskel på dette tidspunkt er 50 procent angrebne planter.

Bladlusene sidder ofte gemt omkring knopanlæggene i topskuddene. Ved undersøgelse af marken anvendes et fast underlag, hvorpå topskuddene bankes, så bladlusene slås ud af blomsterne. Bladlusene kan optræde meget uensartet i marken, så derfor skal flere steder undersøges.

I konservesærter og plukærter forårsager ærteviklerlarverne en alvorlig kvalitetsforringelse. Flyvningen af ærteviklere kan følges via feromonfælder. Den vejledende bekæmpelsestærskel for konsum- og fremavlsærter (eksklusiv konservesærter) er en summeret fangst på 50 ærteviklere i alt fra to fælder. Den vejledende bekæmpelsestærskel for plukærter er en summeret fangst på 10 ærteviklere i alt fra to fælder.

Både 0,1-0,2 l Mavrik og 0,125 l Pirimor er godkendt i ærter, hvor Pirimor kun er godkendt til bekæmpelse af bladlus.