Stor stigning i slagtninger af svin

del

Med 5,1 mio. svineslagtninger i første kvartal 2021 blev der slagtet næsten 0,6 mio. flere svin end i første kvartal 2020. Samtidig var der et lille fald i eksporten af levende svin, hvorefter der samlet set blev produceret 6,5 pct. flere svin.

Kapacitetsproblemer på slagterierne i 2020, bl.a. pga. COVID-19, har medført, at en del af svinene har gået i længere tid i staldene, før de blev sendt til slagtning, hvilket er en del af baggrunden for det høje antal slagtninger i første kvartal 2021. De eksporterede svin er primært smågrise, som opdrættes til slagtning i modtagerlandet.

Læs hele nyheden på Danmarks Statstik.