Stor stigning i antal konkurser og tabte job i marts

del

Der var 242 erklærede/kundgjorte konkurser i marts blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 47,4 pct. flere end i februar. Konkurserne medførte 1.076 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 60,8 pct. flere end i februar. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i første kvartal var 6,4 pct. lavere end i fjerde kvartal sidste år, mens jobtabet var 15,9 pct. lavere. Selv om knap halvdelen af alle konkurserne i marts stammer fra det store antal tvangsopløsninger i januar, er der en relativ stor og aktuel stigning i konkurserne i aktive virksomheder.

Læs mere på Danmarks Statistiks hjemmeside