Størstedelen af erhververe af landbrugsejendomme opfylder bopælspligten

del

I sommeren 2019 og 2020 udførte Landbrugsstyrelsen kontrol af bopælspligten for at kontrollere, om erhververne af landbrugsejendomme opfylder bopælskravet. Kontrollerne omfattede både private- og virksomhedserhvervelser.

Bopælspligten er fastsat som krav i landbrugsloven, og skal opfyldes ved erhvervelse af en ny landbrugsejendom. Som personlig erhverver skal enten du selv eller en anden person tage fast ophold på en af de landbrugsejendomme, som du ejer og være registeret i folkeregisteret med adresse på ejendommen. Virksomheder kan kun opfylde bopælspligten ved at sætte en fysisk person ind som lejer.

Til bopælskontrollen blev der udtaget ca. 5 % af erhvervelsessagerne. Selve kontrollen foregik administrativt. For yderligere informationer om fremgangsmåde henviser vi til vores nyhed af 27. august 2018.

Læs mere her.