Stevns Klint bliver fredet

del

Miljø- og Fødevareklagenævnet freder Stevns Klint. Og 25 meter landbrugsjord kom med i den endegyldige afgørelse.

– Fredningsnævnet havde ikke de 25 meter, svarende til 20 hektar god landbrugsjord, med i planerne. Derfor undrer det os, at man nu vil have næringsfattig kalkjord på hele stykket i den endelig afgørelse. Den proces vil tage adskillige årtier, forklarer bestyrelsesformand i Østdansk Landboforening Ole Elbæk.

Formanden ærgrer sig over, at landbruget igen bliver kørt ud på sidelinjen, når det gælder fredninger og naturprojekter.

– Endnu engang oplever vi, at beslutninger bliver truffet hen over hovedet på landmanden. Vi bliver ikke spurgt til projektet eller inddraget i processen, og det er en skam. For havde man inkluderet os, var vi både kommet med idéer og havde et langt stykke hen ad vejen accepteret fredningen. I stedet bliver det også til et princip at omstøde og kritisere afgørelsen, for det er frustrerende at blive ignoreret.

– Nu beder vi til at parterne vil overholde deres respektive aftaler, og vi håber på, at myndighederne og naturforeningerne fremadrettet vil inddrage os omkring naturprojekter, lyder opfordringen fra Ole Elbæk.