Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder

del

Ved Mern, Stubbekøbing, på Møn og langs guldborgsund er der områder hvor der mangles en del. Der er kun få ledige områder tilbage ved fx Rønnede, Karise, Mogenstrup, Næstved, Haslev, Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg, Ringstede, Vordingborg og Skælskør .

Status den 23/4 2019

Målrettede kvælstofregulering 2019

I efteråret 2019 skal der etableres i alt ca. 142.000 ha målrettede efterafgrøder eller alternativer til målrettede efterafgrøder. I forhold til ordningen i 2018 er største delen af arealet i Danmark udpeget med indsatsbehov (ID15-område).

Tilskuddet er fastsat til 529 kr. pr. ha målrettet efterafgrøde og udbetales forsat som de minimis-støtte.

Der skal fortsat regnes eftervirkning af de målrettede efterafgrøder, og de målrettede efterafgrøder kan ikke samtidig anvendes som MFO-, pligtig- eller husdyrefterafgrøder. Målrettede efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde.

Krav til såfrister, arter og alternativer er det samme som der gælder for pligtige efterafgrøder.

Udover tilskud til efterafgrøder, kan der i 2019 søges tilskud til en række alternativer (tidlig såning af vintersæd, brak arealer og reduktion i N-kvote).

Status på ansøgning

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort at der den 23/4 2019 er søgt til 134.684 ha målrettede efterafgrøder. Fordeling i landet kan se på kortet, hvor de enkelte ID15-områder er vist.

Farvekoderne angiver om de ønskede efterafgrøder er ansøgt for det enkelte ID15-område.

Grønt, Lyseblåt og Gult ID15-område: Der mangles efterafgrøder og det er muligt at søge.

Rødt ID15-område: Behovet for efterafgrøder er helt opfyldt (der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder).

Fælles for alle signaturer er, at hvis der afmeldes efterafgrøder kan områderne åbne igen.

 

Vigtigt, at der søges ledige hektar

Der er fortsat flere områder ledige og hektar der kan søges. For at undgå et obligatorisk krav kan det have stor betydning, at så mange målrettede efterafgrøder som muligt bliver udlagt.

Ring til din planteavls konsulent eller tjek på landmand.dk om det er muligt for dig at søge målrettet efterafgrøder eller alternativer. Du kan læse mere om landmand.dk her.

Ring til din planteavlskonsulent hvis du skal søge efterafgrøder.