Sprøjtejournal, nu også for dig med mindre end 10 ha

del

Ny bekendtgørelse træder i kraft 1. juli 2017

Fra 1. juli 2017 træder en ny bekendtgørelse i kraft. I den nye bekendtgørelse fremgår det at professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler har pligt til at føre sprøjtejournal.

Ved en professionel bruger forstås enhver person, der anvender plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med sine erhvervsmæssige aktiviteter, herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige. Det betyder bl.a., at jordbrugere, gartnerier, planteskoler, frugtplantager, anlægsgartnere, kommuner, viceværter m.fl., skal føre journal over forbruget af pesticider. Registrering af forbrug af gasningsmidler og plantebeskyttelsesmidler på golfbaner er dog omfattet af andre bekendtgørelser.

Konsekvens for dig der dyrker under 10 ha

Jordbrugere med under 10 ha skal også føre sprøjtejournal, når de anvender plantebeskyttelsesmidler til professionel brug. Kravet træder i kraft fra planperioden 1. august 2018 – 31. juli 2019. Sprøjtejournalen skal opbevares i mindst 3 år, mod tidligere 5 år.

Du skal først lave indberetning af forbrug af planteværn hvis du har en årlige momspligtige omsætning på mere end 50.000 kr. Er du i tvivl, kan du kontakte en af vores planteavlskonsulenter.