Søg tilsagn om økologisk arealtilskud nu!

del

Er du autoriseret økolog? Har du nu mulighed for at søge tilsagn om nyt 5-årigt tilsagn til arealtilskud. Du kan også søge tilsagn til pleje af græs og naturarealer. Begge ordninger er med start den 1. september 2019.

Du skal søge nyt tilsagn i tilsagnsskemaet. Skemaet er åbnet for ansøgning 11. juni. Ansøg­ningen om nyt tilsagn til økologisk arealtilskud (ØA) og tilsagn til pleje af græs- og natur­arealer (PLG) skal fra 2019 søges i tilsagnsskemaet. Hvis du søger tilsagn fra begge ord­ninger, skal du sende to ansøgninger, da du ikke kan søge begge ordninger i samme skema.

Læs mere https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/