Søg om tilskud til produktivitetsforbedringer på din økologiske bedrift

del

Ansøgningsrunden for Økologisk investeringsstøtte 2021 er åben fra 29. april og frem til den 4. juni 2021. Under ordningen kan etablerede og nye økologer søge tilskud til teknologi, der er med til at øge produktiviteten på deres økologiske bedrift.
Du kan få tilskud til 40 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter i dit projekt. Tilskudspuljen er på i alt 40 mio. kr.

Se tilskudsguiden og tilhørende video her.