Søg om tilskud til Modernisering af slagtesvinestalde

del

Fra i tirsdag den 5. maj kan du søge tilskud under tilskudsordningen Modernisering af slagtesvinestalde 2020. Se filmen og læs mere om dine muligheder på linket. Du søger via Tast selv-service.

Du kan søge om tilskud til Modernisering af slagtesvinestalde 2020 fra 5. maj og frem til den 6. august 2020. Ordningens formål er at reducere ammoniak- og metanudledning fra slagtesvinestalde, og regeringen har afsat 85 mio. kr. til formålet.
Du kan få tilskud til 25 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter i dit projekt. Du kan i din ansøgning maksimalt søge tilskud til et projekt til en samlet værdi af 35 mio. kr.

Klik på nedenstående link og se filmen omkring tilskud til slagtersvinestald:

Infovideo om tilskud