Søg erstatning eller dispensation hvis du rammes hårdt af gødskningsforbud på § 3-beskyttet natur

del

I 2020 blev der vedtaget et forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer. Forbuddet trådte i kraft 1. juli 2022 og der er åbnet for ansøgninger om dispensation eller erstatning.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne