Slåning af vejrabatter langs frøgræsmarker

del

Næstved Park & Vej opstarter forårsslåningen af vejrabatter primo maj 2022. Landmænd der ønsker slåning ud for frøgræsmarker kan ansøge om dette

Skriftlig ansøgning med tilhørende kort/skitse af strækningen der ønskes slået skal være Park & Vej i hænde senest den 1. maj 2022

Ansøgningen sendes til:

Park  Vej

Thurøvej 5

4700 Næstved.dk

parkogvej@naestved.dk