Skal vi nå i mål med efterafgrøder?

del

Der er stadig behov for flere målrettede efterafgrøder, også i vores område.

Hvis vi skal undgå et obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder, skal vi inden den 20. april finde et større areal med frivillige målrettede efterafgrøder- også i vores område. Læs mere her.

På kortet ser du de områder, hvor der stadig er et restbehov:

  • Rød: Hvor der mangler mere end 20% af de ønskede målrettede efterafgrøder og mere en 10 ha grundvandsefterafgrøder eller 100 ha kystvandsefterafgrøder
  • Gul: Hvor der mangler mere end 10% eller 5 ha af de ønskede målrettede grundvandsefterafgrøder.

Hvad skal du gøre?

Hvis du overvejer at etablere efterafgrøder, kan du i Tast selv-service undersøge, om der er ledige ha på dine marker. Du er velkommen til at kontakte os på kontoret, så kan vi undersøge det for dig.

Ansøgningen skal indsendes seneste den 20. April.

Manglende søgning kan resultere i et obligatorisk krav.

Målrettede efterafgrøder skal kompensere for, at I må gøde mere, efter at Fødevare- og Landbrugspakken blev indført. Manglende søgning til målrettede efterafgrøder kan desværre resultere i et obligatorisk efterafgrødekrav uden tilskud.

Kravet vil gælde bedrifter med marker i de lokalområder (ID15), hvor der ikke er søgt nok efterafgrøder. Har du søgt tilskud til målrettede efterafgrøder, kan du modregne disse ha fra et eventuelt obligatorisk krav.